Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Monday 20. 9.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fenclová Jana - .. - .. - .. Ča - - -
Fridrichová Kateřina Sk - Sk - - Jl .. - -
Moc Michal - Ny Ny Ny - - -
Tonová Květa - - Bj .. Jl - - -
Wisurová Simona Ru .. Mg Fo - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Bajerová Kristina
3 supl. (To) NJ2 2Z (AJ3)+ 206
Beneš Otakar
1 přesun >> ETE E2 na 2. hod
2 přesun << ETE E2 E2 z 1. hod
Bublová Alžbeta
1 přesun << POS 3A 303 z 21.9. 5. hod
Čapková Petra
6 supl. (Fn) STA 1B 203
Forman Zdeněk
4 supl. (Wi) MEC S1 S3
Jelínková Lenka
5 spojeno (To) AJ 1Z (AJ1)+ 209
5 změna AJ 1Z (AJ3)+ 209 Žáci tříd 1T a 1Z u p. Jelínkové, žáci 1B u p. Blá
6 změna AJ 3Z (AJ2) 407
6 spojeno (Fd) AJ 3Z (NJ) 407
Křesťanová Libuše
3 přesun << CJL 4A 207 z 5. hod
5 přesun >> CJL 4A na 3. hod
Morongová Zuzana
3 supl. (Wi) MAT E1B E1B
Nový Josef
2 supl. (Mo) IKT E1A VY3
3 supl. (Mo) IKT E1A VY3
4 supl. (Mo) IKT E1A VY3
Procházka Jiří
4 přesun << PRA 1A (A) PRA z 6. hod
5 přesun << PRA 1A (A) PRA z 9. hod
6 přesun >> PRA 1A (A) na 4. hod
9 přesun >> PRA 1A (A) na 5. hod
Pružincová Alexandra
2 změna DPL 2T 304
Různa Jindřich
1 supl. (Wi) MAT S2 E1B
Skalický David
5 přesun << ATV 2A 210 z 7. hod
7 přesun >> ATV 2A na 5. hod
Sklenářová Alexandra
1 supl. (Fd) NJ 4Z (NJ) 307
3 supl. (Fd) NJ 2A (NJ)+ 307
Změny v rozvrzích tříd
1A
4 PRA A PRA přesun << Pr z 6. hod
4 SPV odpadá (To)
5 PRA A PRA přesun << Pr z 9. hod
6 PRA A přesun >> na 20.9. 4. hod
9 PRA A přesun >> na 20.9. 5. hod
1B
5 AJ AJ1 209 spojí Jl Žáci tříd 1T a 1Z u p. Jelínkové, žáci 1B u p. Blá
5 AJ AJ3 209 změna Jl Žáci tříd 1T a 1Z u p. Jelínkové, žáci 1B u p. Blá
6 STA 203 supluje Ča (Fn)
1T
5 AJ AJ1 209 spojí Jl Žáci tříd 1T a 1Z u p. Jelínkové, žáci 1B u p. Blá
5 AJ AJ3 209 změna Jl Žáci tříd 1T a 1Z u p. Jelínkové, žáci 1B u p. Blá
1Z
5 AJ AJ1 209 spojí Jl Žáci tříd 1T a 1Z u p. Jelínkové, žáci 1B u p. Blá
5 AJ AJ3 209 změna Jl Žáci tříd 1T a 1Z u p. Jelínkové, žáci 1B u p. Blá
2A
3 NJ NJ 307 supluje Sk (Fd)
5 ATV 210 přesun << Sa z 7. hod
5 SME odpadá (Fn)
7 ATV přesun >> na 20.9. 5. hod
2T
2 DPL 304 změna Pu
3 NJ NJ 307 supluje Sk (Fd)
3 NJ2 AJ3 206 supluje Bj (To)
2Z
3 NJ NJ 307 supluje Sk (Fd)
3 NJ2 AJ3 206 supluje Bj (To)
3A
1 POS 303 přesun << Bb z 21.9. 5. hod
1 SME odpadá (Fn)
3T
7 NJ2 NJII odpadá (Fd)
3Z
6 AJ AJ2 407 změna Jl
6 AJ NJ 407 spojí Jl (Fd)
4A
3 CJL 207 přesun << Ks z 5. hod
3 STK odpadá (Fn)
5 CJL přesun >> na 20.9. 3. hod
4Z
1 NJ NJ 307 supluje Sk (Fd)
E1A
2 IKT VY3 supluje Ny (Mo)
3 IKT VY3 supluje Ny (Mo)
4 IKT VY3 supluje Ny (Mo)
E1B
3 MAT E1B supluje Mg (Wi)
E2
1 ETE přesun >> na 20.9. 2. hod
2 ETE E2 přesun << Be z 1. hod
2 SPV odpadá (Wi)
S1
4 MEC S3 supluje Fo (Wi)
S2
1 MAT E1B supluje Ru (Wi)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou